Personaladministration Stockholm

Lön och ekonomitjänster

Hjälp med lön, HR eller båda? Det är svårt att ha koll på allt, speciellt i ett mindre företag. Vi ger dig expertråd och bistår med hjälp inom lönehantering, personalfrågor och andra ekonomitjänster. Få mer tid till kärnverksamheten - kontakta oss här.

Vi är din löneavdelning

Vill du outsourca hela eller delar av din lönefunktion? Vi är ett sammansvetsat team av redovisningskonsulter och ekonomer som anpassar oss efter dina behov. För oss handlar lön om mycket mer än att “bara” betala ut löner i rätt tid till alla anställda. Det handlar om att förstå och att vara uppdaterad om viktiga lagar.

  • Genomlysning av din löneprocess
  • Löneväxling mot tjänstepension
  • Pensionsrådgivning och tjänstepensionsadministration
  • Upprättande och utbetalning av löner
  • Moderna lösningar med tidsredovisning genom app 
  • Arbetsgivar- och inkomstintyg

HR och personaladministration

Attrahera och ta hand om din viktigaste tillgång - dina medarbetare. Vi hjälper dig med det genom att bland annat administrera personalregister, upprättar lönespecifikationer och kontrolluppgifter. Dessutom biträder vi vid förhandlingar med arbetsgivarorganisationer, exempelvis vid tecknande av kollektivavtal eller om några arbetsrättsliga problem uppstår.

Vill du veta mer om våra ekonomitjänster eller tjänster inom lön och HR? Kontakta oss, så får du hjälp direkt.