Kapitalanskaffning

Nytt kapital skapar nya förutsättningar. Vi optimerar processen med kapitalanskaffning för dig som företagare och entreprenör, från början till slut. Spara tid på att hitta nytt kapital – kontakta oss redan idag.

Därför vänder sig många till oss

Vårt kontaktnät är din tillgång. Vi har bra och långa relationer med flertalet banker och finansiella institut. Det betyder att vi vet vad som krävs för att få igenom en presentation, vilket gör att du redan ligger “steget före” i letandet efter nytt kapital. Dessutom har vi kompetensen att ta ett helhetsgrepp över hela processen kring kapitalanskaffning.

Det här får du hjälp med innan och under en kapitalanskaffning

Hos JWK arbetar flertalet erfarna redovisningskonsulter och ekonomer, varav många tidigare kommer från egna bolag. Den här kunskapen, tillsammans med vår långa erfarenhet, gör att vi förstår dina specifika utmaningar i sökandet efter nytt kapital.

Vi hjälper dig med all den ekonomiska planeringen och kalkyler som behövs för att kunna erhålla lån eller annan finansiering genom fyra enkla steg:

1. Vi startar en dialog via telefon eller mail när du är redo för en kapitalanskaffning
2. Du skickar all bolagsinformation till oss som vi behöver, t.ex bokslut, nyckeltal mm
3. Vi gör en korrekt utvärdering av underlaget och kontaktar relevanta investerare eller banker i vårt kontaktnät.
4. Vi tar fram en presentation och arrangerar möten med dig och intressanta investerare

Dessutom vägleder vi dig med personlig rådgivning via en och samma kontaktperson genom hela processen kring kapitalanskaffning.
Kontakta vår specialist Mikael Issa, 08-53440539, mikael.issa@jwk.se, så kan han berätta mer om hur vi kan hjälpa dig förverkliga din dröm.

Menu