Affärsjuridik Stockholm

Ta det säkra före det osäkra. Vi är ett erfaret team affärsjurister som står redo att hjälpa ditt företag genom en rad olika rättsliga processer. Kontakta oss för att förebygga problem och framtida tvister eller för juridisk hjälp vid problem just nu.

Så hjälper vi dig på bästa sätt

Som företagare hamnar man ofta i situationer som kräver juridisk kompetens utöver den man själv besitter. Till synes enkla processer som att ingå anställningsavtal är t.ex förknippat med en mängd konsekvenser som kan vara svåra att förstå på egen hand.

Vår breda kompetens gör att vi guidar dig genom olika processer, bistår med rådgivning och ger dig det stöd du behöver. Vi har hjälpt små och medelstora företag i många olika branscher, från IT till byggsektorn.

Här är några exempel på tjänster inom affärsjuridik som vi kan hjälpa dig med:

  • Upprätta köpeavtal
  • Kompanjonsavtal
  • Anställningsavtal
  • Gå igenom erhållna kontraktsförslag, hyresavtal, franchiseavtal, leasingavtal.

Kompanjonsavtal och andra avtal

Det kan ta tid och vara komplicerat att upprätta avtal. Som exempel är det viktigt att ett kompanjonsavtal säkerställer att aktieägarens insyn och inflytande regleras över bolagets förvaltning, samt att aktieägarkretsens sammansättning kontrolleras.

Med hjälp av vår professionella rådgivning kan du säkert upprätta juridiskt korrekta avtal som speglar alla inblandade parters önskemål och som kan skydda dig mot oförutsedda händelser.

Har du hamnat i en tvist?

Tvister må vara vanliga, men de är inte alltid enkla att hantera. Vi kan biträda i förhandlingen tills det att vi bedömer att ärendet är en rättslig fråga och då refererar dig till de advokater som vi har ett nära samarbete med.

Ta kontakt med oss så berättar vi vad du behöver hjälp med inom affärsjuridik redan idag.

Menu